Projekta “Skola 2030” ietvaros ir radīti jauni mācību un metodiskie materiāli par koksnes biorafinēšanu 11. klasēm, kas praksē izmēģināti Rīgas Teikas vidusskolā. Mācību un metodisko līdzekli izstrādāja LU SIIC eksperti sadarbībā ar Koksnes ķīmijas institūta speciālistiem un AS “Latvijas valsts meži” (LVM).  

Atbalsta materiāli pieejami "Skola2030" vietnē šeit: https://mape.skola2030.lv/materials/8vuKkfd2BZEbHButD6hy65

Koksnes biorafinēšanas mācību procesā apvienojas gan ķīmijas un fizikas, gan tehnoloģiju un ekonomikas discplīnas, un tas ir veidots kā starppriekšmetu temats jaunā mācību satura ietvaros, lai īstenotu kompetenču pieeju izglītībā.

Aprobējot jauno tematu, Rīgas Teikas vidusskolas skolēni 2 dienas darbojās laboratorijā, lai pašu spēkiem no dažādu koku skaidām iegūtu celulozi, kuru tālāk iespējams izmantot siltināšanas materiāla un citu produktu izveidei. Būtiski, ka tika izmantoti koksnes pārpalikumi no citām stundām.

“Ēveļskaidas, kuras skolēni parasti izmeta atkritumos pēc citu koksnes produktu izgatavošanas, šoreiz saglabājām, lai vēlāk izmantotu ķīmijas stundās. Skolēni no skaidām ne tikai izgatavoja celulozi, bet arī mācījās liet papīru. Tapa arī prototips materiālam ēku siltināšanai,” stāsta Teikas vidusskolas dizaina un tehnoloģiju skolotājs Pēteris Kaļva.

img 4977

Pilotprojekta gaitā tika secināts, ka strādāt inovatīvi un starpdisciplināri nebūt nav dārgi un sarežģīti. Piemēram, biorafinēšanas nodarbībai pietiek ar standarta skolas ķīmijas laboratorijas aprīkojumu. Teikas vidusskolā celulozes izstrādei kā papildu līdzekli bija vajadzīgs nopirkt vien jaudīgu blenderi.

“Vērtēsim, kā šo metodi vēl optimizēt. Taču izejmateriāls – skaidas – ir pieejams ikvienam. Protams, skolu rocība ir dažāda un arī laboratorijās pieejamie līdzekļi, taču projekta “Skola 2030” ietvaros tik un tā nāksies ieviest reformas, kas ļautu vairāk darboties praktiski. Šī metode ir viens no piemēriem, kā to īstenot,” uzsver LU SIIC eksperts Kārlis Greitāns.

Attēls: ©Dmitrijs Suļžics/F64 Photo Agency