05 • 07 • 2022

Projekta ietvaros vērš uzmanību invazīvās puķu spriganes izplatībai

ravesanas talka raunas staburags

Invazīvo sugu izplatība ir otrs galvenais bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēlonis pēc izmaiņām dabiskajās dzīvotnēs jeb biotopos. Dodoties dabā, ikviens aicināts piedalīties invazīvo augu izplatības ierobežošanā – izravēt nereti krāšņos invazīvo sugu augus un atzīmēt atradnes, kur atklātas jaunas sugas.

Viens no invazīvajiem augiem, kas Latvijas ainavā sākotnēji bija manāms vien kā krāšņumaugs piemājas dārzos un šobrīd jau izplatījies un kļuvis par invazīvu sugu gan pļavās, gan upju krastos, ir puķu sprigane Impatens glandulifera  – daiļš augs ar rozā ziediem. Puķu sprigane ir viens no Latvijā sastopamajiem invazīvajiem augiem, kas negatīvi ietekmē dabisko bioloģisko daudzveidību. Nereti, sevišķi mitrās upju un ezeru piekrastēs, puķu spriganes veido lielas un blīvas audzes, kur vairums vietējo augu iznīkst. Puķu sprigaņu audzes, kas izveidojušās mežos, pārmāc jaunos kokus un palēnina meža atjaunošanos.

Ravēšana ir viens no efektīvākajiem puķu spriganes izskaušanas veidiem – to var sākt no maija vidus. Svarīgi ir nepieļaut sēklu veidošanos (ap jūlija vidu) un izsēšanos. Invazīvo puķu sprigani var iznīcināt arī pļaujot vai nogriežot, pirms tā sāk ziedēt vai arī ziedēšanas sākumā. Izravētie vai nopļautie augi ir jāsavāc – ja tos atstāj, tiem veidojas gaisa saknes, kas saniedz zemi un augs turpina augt, ziedēt un veidot sēklas. Jāpārliecinās, lai izrautie augi aizietu bojā, tos var salikt plēves maisos vai slēgtās tvertnēs, kamēr tie sapūst.

puku sprigane s

Lai vērstu uzmanību šī auga izplatībai un aicinātu iedzīvotājus piedalīties tā ierobežošanā, jūnija sākumā Raunas upes krastos notika ravēšanas talka. Dabas liegumā “Raunas Staburags” aizvadītā ravēšanas talka tika organizēta divu Eiropas Savienības (ES) integrēto projektu – LIFE-IP LatViaNature un LIFE GoodWater IP – ietvaros, un tajā piedalījās gan vietējie iedzīvotāji, gan abu projektu dalībnieki. Invazīvo jeb svešzemju sugu ierobežošana ir viens no projekta LIFE-IP LatViaNature mērķiem, savukārt LIFE GoodWater IP projekta mērķis ir uzlabot Latvijas upju un ezeru ūdens ekoloģisko kvalitāti ar dažādām kompleksām metodēm.

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ir abu vērienīgo projektu partneris un LVM valdījumā esošajās zemēs īsteno katram projektam atbilstošas dabas aizsardzības aktivitātes: LIFE GoodWater IP projekta ietvaros LVM Rietumvidzemes reģionā Toras upē, izmantojot videi draudzīgus infrastruktūras elementus, uzlabo upes ekoloģisko kvalitāti un ierīko sabiedrībai pieejamu izziņas taku, savukārt LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros līdztekus nozīmīgiem biotopu saglabāšanas darbiem ierobežos arī invazīvās krokainās rozes Rosa rugosa izplatību piejūras kāpās.

Lai invazīvo sugu izplatību ierobežotu, nozīmīga ir iedzīvotāja iesaiste, tāpēc ikviens aicināts ziņot par dažādu invazīvo augu, kukaiņu un dzīvnieku atradnēm, izmantojot lietotni, kurā ātri un ērti iespējams ievadīt datus par veikto atklājumu, kā arī augšupielādēt fotogrāfijas un atzīmēt precīzu atrašanās vietu, tādējādi atvieglojot turpmāku invazīvo sugu ierobežošanas gaitu. Vairāk par lietotni var lasīt šeit.

 latvianature logo