mezs sadarbba

Lai veicinātu Latvijas sabiedrības līdzdalību meža apsaimniekošanas plānošanā, AS „Latvijas valsts meži” (LVM) speciālisti gatavo ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas plānu (MAP) katram LVM reģionam un sabiedrībai aktuālā informācija tiek ievietota uzņēmuma mājas lapā.

MAP satur informāciju par plānoto meža apsaimniekošanu reģionā 5 gadu periodam: LVM meža apsaimniekošanas stratēģijas mērķus (ekonomiskos, vides, sociālos), meža resursu novērtējumu, meža apsaimniekošanas darbību apjomu un izvietojumu, pasākumus vides vērtību saglabāšanā, iepriekšējā perioda meža apsaimniekošanas darbību un vides monitoringa pārskatu u. c. sabiedrībai nozīmīgu informāciju.

MAP tiek aktualizēts ne retāk kā reizi 5 gados vai ikreiz, kad būtiski mainās meža apsaimniekošanas darbību apjoms, meža apsaimniekošanas metodes vai normatīvo aktu nosacījumi meža apsaimniekošanā.

Ik gadu līdz 31. martam tiek aktualizēts pārskats par iepriekšējā gada meža apsaimniekošanu un vides monitoringu.

Interešu grupu un vietējās iedzīvotāju priekšlikumi un komentāri iesniedzami attiecīgajā reģionā. Pēc iesniegšanas, tie tiek izvērtēti, un informācija par uzņēmuma rīcību tiek pievienota MAP pielikumā 1 mēneša laikā pēc to iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā atkārtoti konsultējoties.

 LVM REĢIONU Kontakti