Paredzētās darbības nosaukums: kūdras ieguve atradnē “Jegorovas purvs” 224,4 ha platībā. 

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS „Latvijas valsts meži” (LVM), reģ.nr. 40003466281, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004.

Paredzētās darbības iespējamās norises vieta: atradne “Jegorovas purvs”, kas atrodas  Baltinavas  novada Baltinavas pagastā, zemes īpašumā „Baltinavas masīvs” ar kadastra nr. 38440080007 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 38440070086.

Datums, kad pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: 2018. gada 3.aprīlī, lēmums Nr. 5-02/1.

Paredzētas darbības apraksts: Sākumā tiks veikta derīgo izrakteņu ieguves vietas sagatavošana:

  1. Esošo novadgrāvju un kartu grāvju pārtīrīšana;
  2. Atmežošanas procesa veikšana 2,35ha platībā;
  3. Slēgtās drenāžas atjaunošana kartu grāvju savienošanai ar novadošajiem grāvjiem;
  4. Apauguma novākšana;
  5. Ieguves lauka profilēšana;
  6. Kūdras ieguves vietas infrastruktūras izveidošana.

Kūdras atradne “ Jegorovas purvs”, kur 2017. gadā tika veikta ģeoloģiskā izpēte un tās rezultātā akceptēti A kategorijas kūdras krājumi 1119,16 tūkst t. (pie nosacītā mitruma 40 %). Teritorijā ir paredzēts veikt kūdras ieguves lauku izbūvi un tajos veikt rūpniecisku kūdras ieguvi, izmantojot gabalkūdras un frēzkūdras ieguves tehnoloģijas, tās savstarpēji kombinējot. Prognozējams, ka vidējais kūdras ieguves apjoms gadā no LVM darbībai pieteiktās teritorijas aptuveni sasniegs 140 000 m³, tai skaitā frēzkūdra līdz 75 000m³ un grieztā kūdra līdz 75 000 m³. Kūdras pārstrāde uz vietas nav paredzēta.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme nav pieprasīta.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties: Baltinavas novada pašvaldībā, Kārsavas iela 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, LV-4594, pie nekustamo īpašumu speciālista Gunta Pundura O-T 8.30-17.00, C 8.30-12.30

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,  www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 27. maijam.