7. aprīlī jau piecpadsmito reizi norisinājās AS „Latvijas valsts meži” organizētais pasākums “Dabas diena”, kurā LVM pārstāvji vēstīja par 2016. gada meža apsaimniekošanas, vides monitoringa un attīstības projekta “Ainavu ekoloģiskās plānošanas principu ieviešana meža apsaimniekošanas plānošanā” rezultātiem

 Dabas dienu programma 

 Meža apsaimniekošanas pārskats 2016  – Normunds Priede

 ES nozīmes biotopu kartēšana, monitorings  – Ieva Rove

 Reto, aizsargājamo augu sugu monitorings  – Ilze Rēriha

 Bezmugurkaulnieku atradnes, to aizsardzība  – Mārtiņš Kalniņs

 Īpaši aizsargājamo putnu sugu monitorings  – Uģis Bergmanis,, Aigars Kalvāns

 Ainavu ekoloģiskās plānošanas principu ieviešana meža apsaimniekošanas plānošanā  – Aigars Dudelis, Ieva Rove, Juris Zariņš, Vilmārs Katkovskis, Laila Šica, Elmārs Pēterhofs