LVM vides vadlīnijas un prasības   – Aigars Dudelis

 Meža ainavu plānošanas piemēri  – Dr. arch, Kristīne Dreija,  Dr. arch. Daiga Zigmunde