zirgu izjades

Zirgu izjādes laikā atļauts pārvietoties tikai pa ceļiem, stigām un takām, ievērojot kopējos uzvedības noteikumus mežā.

Jāsaņem LVM rakstisks saskaņojums par:

  • Plānotu regulāru organizētu izjāžu maršrutu un dabā marķētu maršrutu, kuru plānots publicēt tūrisma ceļvežos vai interneta vietnēs par aktīvo atpūtu.
  • Plānotu publisku pasākumu.
  •