zemenu kopaugli dsc00209

Savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un ārstniecības augus piedzīvotāji var iegūt pēc saviem ieskatiem, ievērojot kopējos uzvedības noteikumus mežā.

Bez maksas var iegūt šādus meža nekoksnes materiālus: vienu Ziemassvētku eglīti mājsaimniecībai ja konkrētā gada decembrī AS "Latvijas valsts meži" to atļauj; sūnas vai ķērpjus, bērzu meijas, koku zarus nelielos apjomos; veikt urbumu sulas ieguvei, ievērojot Nosacījumus.

Ievēro:

  • Aizliegts ievākt īpaši aizsargājamu sūnu un ķērpju sugas.
  • Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti papildu ierobežojumi nekoksnes materiālu ieguvei.
  • Nekoksnes materiālu ieguve komerciālai darbībai saskaņojama ar LVM. Par nekoksnes materiālu iegādi vērsties LVM reģionu klientu centros.