abula1

Atļauta īslaicīga nakšņošana jebkurā piemērotā vietā, ievērojot kopējos uzvedības noteikumus mežā, pašvaldību saistošos noteikumus vai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanas noteikumus, kā arī motorizēto transporta līdzekļu pārvietošanās nosacījumus.

Šim mērķim ieteicams izmantot pielāgotas un labiekārtotas tūrisma vietas ar rekreācijas infrastruktūru.

Izvēloties piemērotu apmetnes vietu, svarīgākais ir atstāt pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi uz dabu.

 • Atceries — labas apmetņu vietas ir nevis jāizveido, bet jāatrod!
 • Parūpējies par savu drošību, neatstāj meža dzīvniekiem pieejamus pārtikas krājumus.
 • Ja apmetnē nav atstāta malka, iekuram var izmantot sausus un nokaltušus zarus. Meklējot malku ugunskuram, resnākos stumbeņus saudzē un atstāj dabai, jo tur mājvietu rod daudzas augu, sēņu un dzīvnieku sugas.
 • Izvērtē iespēju mežā ugunskura vietā lietot kompakto un praktisko gāzes degli – primusu.
 • Ja pie nakšņošanas vietām nav ierīkota tualete, dabiskās vajadzības nenokārto tiešā apmetnes tuvumā, blakus dzeramā ūdens ieguves vietai vai uz takām! Visu, kas noslēpjams, apber ar zemi vai paslēp zem sūnām.
 • Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts kurināt ugunskurus mežā un purvā, izņemot rekreācijas objektos ierīkotās ugunskura vietās, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas. Rekreācijas objektos ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies.

  Ārpus ugunsnedrošā laikposma ugunskurus drīkst kurināt šim mērķim ierīkotās vietās vai tur, kur tas jau reiz bijis, bet ne tuvāk par 2 m no augošiem kokiem. Izvairies kurināt ugunskuru uz kūdras augsnēm.

  Aizliegta nakšņošana mežā vai tūrisma vietā ar treileriem/kemperiem ilgāk par 3 naktīm. Ilgāka nakšņošana atļauta tikai motorizēta transporta stāvēšanai speciāli ierīkotās vietās.

  Uzturēšanās laikā aizliegts dabā izliet treileru/kemperu tehniskos un kanalizācijas ūdeņus.

  Aizliegts novietot speciālās dzīvojamās piekabes, jebkādas konstrukcijas, pagaidu un saliekamās būves ārpus šim nolūkam vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajām un labiekārtotajām vietām.

  LVM rakstiski jāinformē par:

 • Plānotu pasākumu grupām ar nakšņošanu virs 50 cilvēkiem vienā grupā (bez treileriem/kemperiem).
 • Plānotu nakšņošanu vienā vietā ilgāk par nedēļu (bez treileriem/kemperiem).
 •