meza cels2

Ar automašīnām, kvadricikliem, motocikliem, mopēdiem, motorolleriem, elektro skūteriem, elektro motorolleriem u.c. motorizētiem transporta līdzekļiem atļauts pārvietoties tikai pa ceļiem, ievērojot kopējos uzvedības noteikumus mežā un turpmāk aprakstītos aizliegumus un ierobežojumus.

Pārvietošanās aizliegta:

 • ārpus ceļiem, izņemot konkrētam mērķim piemērotas un saskaņotas teritorijas vai maršrutus,
 • pa ceļiem, kur tas aizliegts (ir barjera vai aizlieguma zīme), lai novērstu draudus meža ugunsdrošībai, vides vai vēstures liecību saglabāšanai,
 • pa ceļiem, kuri paredzēti citiem lietotājiem (izvietotas zīmes vai norādes).
 • Pārvietojoties ar motorizētajiem transporta līdzekļiem, jāievēro:

 • atbilstošs braukšanas ātrums, ņemot vērā ceļa parametrus, pārredzamību, ceļa stāvokli, kokmateriālu krautuvju izvietojumu un meteoroloģiskos apstākļus,
 • ceļu satiksmes noteikumi,
 • nedrīkst aizsprostot ceļa brauktuvi un ceļu inženierbūves,
 • nav atļauts braukt un novietot transporta līdzekli uz ceļa nomales,
 • transporta līdzekli stāvēšanai jānovieto tādās vietās, kur tas netraucē brīvu meža apsaimniekošanas tehnikas kustību – nobrauktuves uz stigām, brīvas vietas starp kokiem tieši blakus ceļam, ceļmalā, stigas galā vai starp kokiem,
 • sniega apstākļos nav ļauts šķērsot vai izbraukāt slēpošanas trases vai kā citādi tās bojāt. Šķērsojuma vietas jkāsaskaņo.
 • Jāsaņem LVM rakstisks saskaņojums par:

 • Plānotu publisku pasākumu – sacensībām, treniņu braucieniem.
 • Plānotu regulāri organizētu pārbraucienu maršrutu.
 • Maršrutu, kuru plānots publicēt tūrisma ceļvežos vai interneta vietnēs par aktīvo atpūtu.
 • Sacensību vai treniņbraucienu organizēšanai ar LVM slēdzama vienošanās par infrastruktūras izmantošanu.
 • Par pastāvīgu slēgtu trašu izveidi un uzturēšanu motorizēto transporta līdzekļu treniņiem un sacensībām ar LVM slēdzams zemes nomas līgums.
 •  

  PIEMĒRI AR VIETĀM MEŽA ZEMĒS, KUR IR ATĻAUTS UN KUR NAV ATĻAUTS PĀRVIETOTIES AR MOTORIZĒTO TRANSPORTA LĪDZEKLI

  Atļauts                                              Aizliegts

   11.atlauts  11.navatlauts

  2.atlauts copy  2.navatlauts copy

  3.atlauts copy  3.navatlauts copy

  4.atlauts copy  4.navatlauts copy