Jāsaņem LVM rakstisks saskaņojums par:

  • Plānotu, iepriekš neaprakstītu cita veida publisku pasākumu.
  • Plānotu cita veida aktivitāti 50 cilvēkiem vai vairāk, vai ja paredzēts veikt teritorijas norobežošanu vai specializētās tehnikas iesaisti.
  •