6 galerija gulbjuezers

Makšķerēšana, laivošana un pārvietošanās ar ūdens transporta līdzekļiem un citiem peldlīdzekļiem atļauta, ievērojot kopējos uzvedības noteikumus mežā un atbilstoši pie ūdenstilpēm izvietotajām informatīvajām norādēm.

Makšķerēšana atļauta, ievērojot Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un noteikumus par Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību.

Laivošana un pārvietošanās ar ūdens transporta līdzekļiem atļauta atbilstoši Noteikumiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos, pašvaldību saistošajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Ievēro:

  • Tauvas josla ap ūdeņu teritorijām ir brīvi pieejama kājāmgājējiem.
  • Peldēt, makšķerēt un pārvietoties ar ūdens transporta līdzekļiem aizliegts derīgo izrakteņu ieguves vietu teritorijās esošajās ūdenstilpnēs.
  • Pārvietojoties ar ūdens transporta līdzekli jāievēro drošs attālums no cilvēkiem vietās, kur tie peldas.

Jāsaņem LVM rakstisks saskaņojums par:

  • Plānotu pasākumu grupām virs 50 cilvēkiem vienlaicīgi.
  • Plānotu publisku pasākumu.