meijas

Senie latvieši bērzus stādīja māju tuvumā, jo uzskatīja, ka šie koki piesaista labos garus. Bērzs daudzās kultūrās simbolizē jaunību un šķīstību, tādēļ senāk no šī koka darināja šūpuļus. Mūsdienās bērzu meijas rotā māju pagalmus un sētas latviešu godos un gadskārtu svinībās. Ārstniecisko un nomierinošo īpašību, kā arī patīkamās smaržas dēļ, pirts rituālos iecienītas ir arī bērzu slotiņas.

AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošajos mežos bez maksas personīgai lietošanai (pašpatēriņam) drīkst iegūt līdz piecām bērzu meijām, ne garākām par 2 metriem. Bērza meija jānocērt līdz ar zemi.

Bērzu meijas atļauts cirst:

  • meža ceļu malās,
  • stigās,
  • grāvju malās,
  • zem elektrolīnijām,
  • pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem.  ja tās nepārsniedz 3 metru augstumu.

Bērzu meijas aizliegts cirst:

  • jaunaudzēs, izņēmums ir priežu jaunaudzes, kurās drīkst cirst bērzus, ja tie nomāc augošās priedes. 
  • ja celma caurmērs 10 cm augstumā virs sakņu kakla pārsniedz 12 cm,
  • ja bērzi garāki par 3 metriem.

Ja meijas nav paredzētas personīgām vajadzībām vai ir nepieciešamība pēc lielākiem apjomiem, pēc līguma slēgšanas un norēķināšanās, meža iecirkņa meistari ierādīs vietu, kur to var veikt ar vismazāko kaitējumu mežam.
  tuvākās mežsaimniecības