13 • 11 • 2019

Экспорт продукции лесной промышленности продолжает расти

2 copy

Латвия является одниой из самых богатых стран в смысле лесистости в Европе - леса покрывают 52% территории страны. Лесной сектор исторически был одним из важнейших секторов экономики. За восемь месяцев этого года Латвия экспортировала лесоматериалов на сумму 1,78 млрд. евро, увеличившись на 1,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

За первые восемь месяцев 2019 года экспорт древесины и лесоматериалов составил 1,53 млрд. евро, что на 1% больше, чем в предыдущем году.

 

Šāds eksporta apjoms tika sasniegts visa 2013. gada laikā, būtiski nemainoties ikgadējiem ciršanas apjomiem. Tas apstiprina, ka Latvijas meža nozarē arvien vairāk tiek ražoti produkti ar augstāku pievienoto vērtību. Kokapstrādes sektora izaugsmes pamatā ir eksporta iespēju paplašināšanās, balstoties gan uz inovatīviem risinājumiem un tehnoloģijas modernizāciju, kā arī resursu efektīvu izmantošanu un izejmateriālu pilna aprites cikla ievērošanu. Kokrūpniecības uzņēmumu tehnoloģiskās iespējas un ražošanas jaudas tiek nepārtraukti palielinātas un uzlabotas. Daudzos pirmapstrādes uzņēmumos tiek izmantotas pārstrādes tehnoloģijas, ar kuru palīdzību zāģēšanas atliekas tiek efektīvi izmantotas enerģētiskās koksnes ražošanai. Pirmapstrādes uzņēmumi arvien vairāk veic daļēju koksnes tālāku apstrādi, un koksnes pirmapstrādes produkti (zāģmateriāli un apaļkoki) aizvien vairāk tiek pārvērsti izstrādājumos ar lielāku pievienoto vērtību.