Pilnvaru termiņš: 06.05.2017. - 06.05.2022.

Ieņemamais amats šobrīd:

AS “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētājs, prezidents.

Iepriekšējā profesionālā pieredze:

Strādājis AS “Baltic Pulp” par valdes locekli, Zemkopības ministrijā Zemkopības ministra padomnieka amatā, “Coillte” un Zviedrijas starptautiskajā attīstības aģentūrā bijis konsultants, UN FAO un Latvijas kopprojekta “Latvijas meža nozares valsts pārvaldes institucionālās uzbūves optimizācija“ direktors, Valsts meža dienestā attīstības, atbalsta un informācijas daļas vadītājs un pirms tam – mežzinis.

 

Izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, profesionālais maģistra grāds mežsaimniecības specialitātē, mežinženiera kvalifikācija.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.