Pilnvaru termiņš: 16.11.2021. - 15.11.2026.

Ieņemamais amats šobrīd:

AS “Latvijas valsts meži” padomes loceklis.

Iepriekšējā profesionālā pieredze:

Iepriekš pildījis valsts sekretāra pienākumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Veselības ministrijā, kā arī bijis direktors Valsts reģionālas attīstības aģentūrā. Uzņēmumā “Johnson&Johnson” bijis ārlietu un jaunu produktu ieviešanas vadītājs.

Izglītība:

Biznesa augstskola “Turība”, maģistra grāds tiesību zinātnē.

Latvijas Universitāte, jurista kvalifikācija.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Valdes priekšsēdētājs VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Atbilstība neatkarīga padomes locekļa kritērijiem:

Atbilst