AS “Latvijas valsts meži” esot atbildīga par valsts meža kapitāla ilgtspējīgu apsaimniekošanu, savā darbībā ir noteikusi mērķi veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības koksnes produktu ražošanu, pakalpojumus un zināšanas, kā arī būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim. Lai sasniegtu šos mērķus, kopš uzņēmuma izveidošanas AS “Latvijas valsts meži”, ieguldot vidēji gadā 0,2%-0,5% no apgrozījuma, ir organizējusi un finansējusi zinātnisko izpēti meža kapitāla vērtības palielināšanai, izpētes rezultātus publiskojot.
Jaunākie
...

AS “Latvijas valsts meži” pasūtītais pētījums “Minerālie materiāli un to maisījumi būvniecībā un būvmateriālu ražošanā” veikts atbilstoši 2018. gada 18. maija noslēgtajam līgumam starp AS “Latvijas valsts meži” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281) un Latvijas Universitāti (vienotais reģistrācijas Nr. 90000076669).

AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā – LVM) pasūtītā pētījuma

...

Pētījumā paredzēts pilnveidot Latvijā biežāk pārstāvēto koku sugu augšanas gaitas modeļus, balstot uz meža statistiskās inventarizācijas 10 gadu pārmērījumu datiem, kā arī pilnveidotos augšanas gaitas modeļus salīdzināt ar citu valstu modeļiem. Pētījumā veiks arī dažāda vecuma audžu augšanas gaitas modeļu izstrādi, veicot šādās audzēs iepriekš ierīkoto parauglaukumu pārmērījumus. Kopšanas

...

 

Pētījuma “Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte” otrajā etapā veikti 5 uzdevumi. (1) Zīdītāju un putnu uzskaites izvēlētajos 15 riestos, katrā atkārtojot uzskaiti trīs reizes atšķirīgās sezonās. (2) Medņu dabisko ienaidnieku – meža caunu - ietekmes novērtējums. (3) Medņu ģenētiskās daudzveidības rādītāju salīdzinājums starp Kurzemes un Vidzemes populācijām. (4)

...
Izvēlieties pētījumu un publikāciju jomu
 Jaunie produkti
 Stādi
 Sēklas
 Mežkopība
 Mežizstrāde
 Meža ceļi
 Pārvadājumi
 Vide
 CO2
 Meža apsaimniekošana
 Izpētes pasūtījumi
 Minerālie materiāli
Publikācijas (1) Hronoloģiskā secībā
...
Visas publikācijas
Meža autoceļu rokasgrāmata
Meža autoceļu rokasgrāmata

Mežs ir mūsu valsts galvenā bagātība, bet, lai bagātību saprātīgi apsaimniekotu, pie tās ir jātiek. Šī rokasgrāmata apkopo vairāku gadu garumā iegūto pieredzi, tā lasītājam sniegs ieskatu un veidos izpratni par to, kas ir meža autoceļi, kāpēc tos vajag būvēt un kā to vislabāk izdarīt, kā

...
Joma:  Meža ceļi
Projekti un pētījumi (8) Hronoloģiskā secībā
...
Visas publikācijas
“Minerālie materiāli un to maisījumi būvniecībā un būvmateriālu ražošanā”
“Minerālie materiāli un to maisījumi būvniecībā un būvmateriālu ražošanā”

AS “Latvijas valsts meži” pasūtītais pētījums “Minerālie materiāli un to maisījumi būvniecībā un būvmateriālu ražošanā” veikts atbilstoši 2018. gada 18. maija noslēgtajam līgumam starp AS “Latvijas valsts meži” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281) un Latvijas Universitāti (vienotais

...
Pelnu izmantošana meža autoceļos
Pelnu izmantošana meža autoceļos

Pētījums “Pelnu izmantošana meža autoceļos” tapis sadarbojoties Rīgas Tehniskajai universitātei, AS “Latvijas Valsts meži ” un SIA “FORTUM Latvia”. Šī pētījuma otrā etapa mērķis ir veikt laboratorijas testus BKV pelnu – grants un dolomīta šķembu optimālajiem maisījumiem, lai noskaidrotu

...
Joma:  Meža ceļi, Vide
“Eksperimentālo, pārvietojamo koka tiltu izpēte”, “Koka tiltu projektēšanas vadlīnijas”, “Koka šķiedru ceļu izpēte”
“Eksperimentālo, pārvietojamo koka tiltu izpēte”, “Koka tiltu projektēšanas vadlīnijas”, “Koka šķiedru ceļu izpēte”

Esošajā tiltu projektēšanas un būvniecības praksē netiek vērtēts koks kā iespējamais būvniecības materiāls. Izstrādājot vadlīnijas pārvietojamo koka tiltu projektēšanai, dažādiem laidumiem, meža ceļiem raksturīgai slodzei un ilgam kalpošanas laikam;  Noskaidrojot pārvietojamo koka tiltu

...
Meža auto ceļa (MAC) attīstības (būve, rekonstrukcija, periodiskā uzturēšana) lēmuma algoritma sagatavošana
Meža auto ceļa (MAC) attīstības (būve, rekonstrukcija, periodiskā uzturēšana) lēmuma algoritma sagatavošana

Apkopojot starptautisko pieredzi un Latvijas meža apsaimniekošanas plānošanas specifiku, pētījuma ietvaros ir sagatavots Latvijas apstākļiem piemērots meža auto ceļa (MAC) attīstības lēmuma pieņemšanas algoritms.

Apaļo kokmateriālu kravas transportlīdzekļu sastāvu ietekmes uz ceļu infrastruktūru izvērtēšana
Apaļo kokmateriālu kravas transportlīdzekļu sastāvu ietekmes uz ceļu infrastruktūru izvērtēšana
Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide
Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide

Saudzīga meža ceļa lietošana var ietaupīt meža īpašnieka līdzekļus, samazinot ceļa uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas. Lai palīdzētu meža ceļus izmantot saudzīgi, 2009.gada aprīlī tika uzsākts pētījums „Meža autoceļu izmantošanas lēmuma pieņemšanas rīka izveide (kompleksais meža autoceļu

...
Samazināts riepu spiediens uz zemas nestspējas ceļiem (CTI)
Samazināts riepu spiediens uz zemas nestspējas ceļiem (CTI)

CTI ir Transporta līdzekļa papildus aprīkojums, kurš nodrošina automatizētu riepu spiediena kontroli veicot pārvadājumus, tādējādi palielinot riepas saskarsmes virsmu ar ceļa klātni un mazinot ceļa klātnes ekspluatācijas pazīmes. AS „Latvijas valsts meži” sadarbībā ar SIA „Meža un koksnes

...
Īslaicīgas lietošanas koka autoceļi
Īslaicīgas lietošanas koka autoceļi

Latvijā meži aizņem apmēram pusi no valsts kopējās teritorijas. No kopējās meža platības apmēram puse atrodas uz mitrām vai nosusinātām augsnēm. Šis apstāklis nosaka, ka mežizstrāde un kokmateriālu pievešana ir iespējama sala apstākļos vai pa izbūvētu meža infrastruktūru. Situācijās, kad

...
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m