Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā

Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā

Šī starpatskaite ir pirmā starpatskaite pētījumā “Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā”. Starpatskaite ir sagatavota atbilstoši darba grafikam un atspoguļo pētījuma izpildes metodikas sākotnējo versiju. Darba materiālā īpaša uzmanība ir pievērsta jautājumiem par analīzes ģeogrāfisko detalizācijas līmeni un pieejām zemes snieguma novērtējumam dažādu zemes funkciju kontekstā.

Šī ir metodoloģijas pirmā versija un darbs pie metodoloģijas jautājumiem turpināsies visa pētījuma gaitā. Tomēr šis materiāls ļauj konceptuāli saprast izmantojamo pieeju.

Pašreizējais materiāls vēl nav izmantojams secinājumu vai priekšlikumu sagatavošanai.

Pētījuma dokumenti
09 • 03 • 2017Pirmā etapa starpatskaite Lasīt tagad 
08 • 05 • 2019Pārskats 2018 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso