PURVU DEGUMU IETEKMĒTĀS VIDES UN PURVA ATJAUNOŠANĀS INTENSITĀTES PĒTĪJUMI (2021. gads)

PURVU DEGUMU IETEKMĒTĀS VIDES  UN PURVA ATJAUNOŠANĀS INTENSITĀTES PĒTĪJUMI (2021. gads)

Projekta “Purvu degumu ietekmētās vides un purva atjaunošanās intensitātes pētījumi”, kura mērķis ir nodrošināt sadarbību starp purvus apsaimniekošanā iesaistītajām struktūrām purvu un kūdras resursu racionālai, ilgtspējīgai un atbildīgai izmantošanai, kā arī pētīt īpašību izmaiņas degšanas ietekmētajos kūdras slāņos kā noteicošo faktoru purva pašatjaunošanās spējas novērtēšanai zinātniski pamatotu apsaimniekošanas pasākumu izvēlei.

Projekta izstrādes laikā (2019. 01.02. - 2021.31.12) pirmoreiz Latvijā apkopota un analizēta informācija par ugunsgrēkiem Latvijā, veikti multidisciplināri pētījumi ugunsgrēku skartajos  Sēmes, Saklaura un Bažu, Kalnasalas purvos, kā arī Cenas tīrelī, Teiču, trīšautru purvā ar mērķi novērtēt un raksturot veģetācijas un kūdras īpašību izmaiņas dažāda vecuma degumu teritorijās. Projektā izmantotas gan klasiskās pētījumu metodes, kā arī pirmoreiz kūdras pētījumos izmantotas jaunas, tai skaitā sfagnu poru mērījumi ar elektronmikroskopu, termogravimetriskā analīze, kā arī kūdras filtrācijas koeficienta noteikšana un kūdras mikrobioloģiskā analīze.

Iegūtie dati izmantoti purvu ugunsgrēku klasifikācijas izveidošanai, kā arī sagatavotas rekomendācijas degušu purvu apsaimniekošanai. 

Pētījuma dokumenti
12 • 05 • 2022 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso