Priežu audžu tīkllapsenes savairošanās apgabala apzināšana DL reģiona Nīcgales meža iecirkņa teritorijā, monitoringa veikšana un rekomendāciju izstrāde iespējamo bojājumu ierobežošanai

Priežu audžu tīkllapsenes savairošanās apgabala apzināšana DL reģiona Nīcgales meža iecirkņa teritorijā, monitoringa veikšana un rekomendāciju izstrāde iespējamo bojājumu ierobežošanai

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu „Priežu audžu tīkllapsenes (Acantholyda posticalis) savairošanās apgabala apzināšana Dienvidlatgales reģiona Nīcgales meža iecirkņa teritorijā, monitoringa veikšana un rekomendāciju izstrāde iespējamo bojājumu ierobežošanai”.

Daugavpils pilsētas un tās pievārtes mežos vairāk nekā 200 hektāru platībā notikusi Priežu audžu tīkllapsenes (Acantholyda posticalis) masveida savairošanās, kas var apdraudēt invadēto un tām pieguļošo mežaudžu dzīvotspēju. Pēdējos gados kaitēkļa ietekmēto mežaudžu īpašnieki veikuši preventīvos pasākumus, lai ierobežotu kaitēkļa tālāku izplatīšanos, bet tā attīstības cikla īpatnības mazina līdz šim pielietoto ierobežošanas pasākumu efektivitāti. Lai gūtu jauna zināšanas par kaitēkli, tā ierobežošanas iespējām, veikto pasākumu efektivitāti, kā arī sekotu kaitēkļa izplatīšanās tempam, plānots veikt pētījumu.

Pētījuma mērķis:

Projekta mērķis apzināt priežu audžu tīkllapsenes ietekmētās mežaudzes, novērtēt tās radītos bojājumus, veikt kaitēkļa bioloģijas un ekoloģijas pētījumus, kā arī sagatavot rekomendācijas saimnieciskās darbības veikšanai, kas samazinātu kaitēkļa negatīvo ietekmi.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2016. gada 14. jūnijs.

Pētījuma dokumenti
06 • 06 • 2016Pieteikums izpētei Lasīt tagad 
06 • 06 • 2016Zinātniskās izpētes piedāvājums Lasīt tagad 
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m