Priedes sēšanas mežsaimniecisko un ekonomisko faktoru izvērtējums

Priedes sēšanas mežsaimniecisko un ekonomisko faktoru izvērtējums

Zinātniskās izpētes projekta mērķis ir pamatot priedes sēšanas kā meža atjaunošanas veida lietderību LVM, nosakot tā ietekmējošos mežsaimnieciskos un ekonomiskos faktorus. Pētījumā analizēta priedes mežaudžu atjaunošanas paredzamās sekmes sējot un atstājot dabiskajam apmežošanās procesam vai stādot jauno mežaudzi ar kokaudzētavā izaudzētiem stādiem. Analizēti sēšanas trūkumi un priekšrocības dažādos meža tipos, ņemot vērā vairākus abiotiskos un biotiskos faktorus.

Pētījuma dokumenti
02 • 01 • 2015 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso