Pilotprojekts vides faktoru ietekmes uz meža putniem izpētei (2021. gads)

Pilotprojekts vides faktoru ietekmes uz meža putniem izpētei (2021. gads)

Pētījumu īstenoja trīs sadarbības partneri, kā Latvijas Universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" un AS "Latvijas valsts meži". Katram no izpildītājiem bija savi darba uzdevumi, kas atspoguļojas abu Zinātniko institūciju gala pārskatos. AS "Latvijas valsts meži" paveiktais integrēts Latvijas Universitātes pārskatā.

Pētījuma dokumenti
12 • 05 • 2022 Lasīt tagad 
12 • 05 • 2022 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso