Pārskats par tehnoloģiju un tehnikas pieejamību enerģētiskās koksnes sagatavošanai un piegādei no galvenās cirtes, kopšanas cirtēm un meža infrastruktūras apauguma, 06.11.2012

Pārskats par tehnoloģiju un tehnikas pieejamību enerģētiskās koksnes sagatavošanai un piegādei no galvenās cirtes, kopšanas cirtēm un meža infrastruktūras apauguma, 06.11.2012
Pētījuma darba uzdevums ir veikt tehnoloģiju un tehnikas pieejamības Latvijā analīzi enerģētiskās koksnes sagatavošanai un piegādei (izstrāde, pievešana, smalcināšana, ceļu transports) no galvenās cirtes, kopšanas cirtēm un meža infrastruktūras objektu apauguma. Pirmā darba uzdevuma ietvaros sagatavojams pārskats par enerģētiskās koksnes sagatavošanai un piegādēm pieejamajām tehnoloģijām (harvesteri, pievedējtraktori, šķeldu vedēji, smalcināšanas iekārtas un specializētais aprīkojums, tajā skaitā griezējgalvas, kniebējgalvas, saiņotāji, celmu izstrādes kausi u.c.) un to izmantošanas intensitāti Latvijā (esošās tehnikas un aprīkojuma vienību skaits, noslodze). Tehnoloģiju izmaksu novērtēšanai pārskatā ietverts informācijas apkopojums par Latvijā mežizstrādē un enerģētiskās koksnes sagatavošanā izmantojamās tehnikas (harvesteri, pievedējtraktori, kāpurķēžu ekskavatori, šķeldu vedēji, koksnes smalcināšanas iekārtas) un tās aprīkojuma (dažāda tipa specializētās enerģētiskās koksnes griezējgalvas un kniebējgalvas, saiņošanas iekārtas, celmu izstrādes kausi) iegādes un uzturēšanas izmaksām jaunām iekārtām un citi dati, kas ir svarīgi darba stundas izmaksas aprēķiniem. Tehnikai un aprīkojumam novērtējums veikts, raksturojot vismaz 1 iekārtu katrā kategorijā. Katram tehnikas un iekārtu veidam ir norādītas vismaz vidējās investīciju izmaksas, prognozējamais darba mūža ilgums (mašīnu kalpošanas laiks, ko izmanto biznesa plāna aprēķinos), degvielas patēriņš, apkopes izmaksas (eļļas maiņa un kārtējās tehniskās apkopes jaunām mašīnām dīleru servisu centros) un izmaksu prognoze ārpuskārtas remontiem normālā darba režīmā. Pētījuma ievaddaļā sagatavots biokurināmā piegāžu sistēmu raksturojuma kopsavilkums, lai gūtu priekšstatu, kādas mašīnas izmantojamas dažādās operācijās. Dati par šķeldu ražošanas uzņēmumu, kā arī mežizstrādes un kokmateriālu izvešanas uzņēmumu, kuri sniedz pakalpojumus AS “Latvijas valsts meži”, tehnikas parkiem iegūti no AS “LVM Apaļkoksnes piegādes” un AS “LVM Mežsaimniecība Loģistikas daļas. Pētījuma izpildes laiks 01.04.2012. - 31.07.2012. Pētījums īstenots SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” un LVMI Silava.
Pētījuma dokumenti
03 • 12 • 2014Pārskats par tehnoloģiju un tehnikas pieejamību enerģētiskās koksnes sagatavošanai un piegādei no galvenās cirtes, kopšanas cirtēm un meža infrastruktūras apauguma, 06.11.2012 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso