PĀRSKATS PAR ŠĶELDU KVALITĀTES STANDARTIEM UN ŠĶELDU KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS UN DATU IEVĀKŠANAS METODIKA

PĀRSKATS PAR ŠĶELDU KVALITĀTES STANDARTIEM UN ŠĶELDU KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS UN DATU IEVĀKŠANAS METODIKA
Atskaitē dots pārskats par šķeldu kvalitātes standartiem un specifikācijām, identificētas kopīgās un nozīmīgākās prasības un ietverts pamatojums minimālā un optimālā kvalitātes parametru komplekta noteikšanai ražošanas apstākļos. Pārskatā apkopota paraugu ievākšanas un analīžu metodika un prognozējamās kvalitātes kontroles izmaksas. Izstrādāta metodika, ievērtējot darba apjomus, darba izpildes termiņus un izmaksu prognozes zinātniskam pētījumam par mežizstrādes atlieku un citu meža darbos sagatavoto šķeldu kvalitātes raksturojumu darba metožu un tehnoloģiju pilnveidošanai AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos mežos. Pētījums īstenots SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”.
Pētījuma dokumenti
03 • 12 • 2014PĀRSKATS PAR ŠĶELDU KVALITĀTES STANDARTIEM UN ŠĶELDU KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS UN DATU IEVĀKŠANAS METODIKA Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso