No tālizpētes tehnoloģiju datiem iegūtās meža inventarizācijas informācijas pielāgošana LVM mežsaimniecības telpiskās un darbību plānošanas atbalstam

No tālizpētes tehnoloģiju datiem iegūtās meža inventarizācijas informācijas pielāgošana LVM mežsaimniecības telpiskās un darbību plānošanas atbalstam

Pētījuma projekta ietvaros 2016. gadā tika izpildīti šādi darba uzdevumi:

  1. LVM izmantojamam formātam pielāgoti līdz šim iegūtie meža tālizpētes taksācijas dati un to apstrādes paņēmieni (skripti, algoritmi).
  2. Veikta iegūto algoritmu testēšana uz citu uzņēmumu datiem ar dažādiem punktu blīvumiem (līdz 4 punkti/m2; 4.1 – 9 punkti/m2).

Uzdevumu veikšanai par pamatu tika izmantota LLU Meža fakultātē izstrādātā kombinētās meža inventarizācijas metode (turpmāk KMI). Tā apvieno jaunākās tehnoloģijas datu apstrādē, lietojot tālizpētes datus (LiDAR, NIR), kā arī inventarizācijas darbu mežā. Metodes mērķis ir iegūt ticamus meža taksācijas rādītājus, samazinot laika patēriņu un izmaksas salīdzinot ar līdz šim lietotajām meža inventarizācijas metodēm.

Pētījuma dokumenti
13 • 04 • 20171. etapa starpatskaite Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso