No tālizpētes tehnoloģiju datiem iegūtās meža inventarizācijas informācijas pielāgošana LVM mežsaimniecības telpiskās un darbību plānošanas atbalstam

No tālizpētes tehnoloģiju datiem iegūtās meža inventarizācijas informācijas pielāgošana LVM mežsaimniecības telpiskās un darbību plānošanas atbalstam

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu „No tālizpētes tehnoloģiju datiem iegūtās meža inventarizācijas informācijas pielāgošana LVM mežsaimniecības telpiskās un darbību plānošanas atbalstam”.

Tālizpētes tehnoloģiju – lāzerskenēšanas un spektra attēlu (aero un satelītu), pielietošanas pieredze meža inventarizācijas datu iegūšanā to izmantošanai mežsaimniecības plānošanā Baltijas jūras reģionā, ir daudzsološa. Lai arī mežaudžu struktūra Latvijā ir atšķirīga no Skandināvijas, tomēr ir pamatotas cerības, ka ar šādu tehnoloģiju iegūta informācija dos iespēju iegūt pietiekamas ticamības meža datus par saprātīgām izmaksām. Latvijā ir uzkrāta pieredze meža inventarizācijas datu ieguvei ar augstākminētajām tehnoloģijām, lai iegūtās zināšanas uzsāktu izmantot mežsaimniecības plānošanā. Tomēr, ir nepieciešama izpēte, lai ar dažādām tehnoloģijām iegūtie dati būtu izmantojami LVM mežsaimniecības plānošanā, tos pielāgojot LVM lietotajām informācijas sistēmām.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2016. gada 4. janvāris.

 

Pētījuma dokumenti
10 • 12 • 2015Pieteikums izpētei Lasīt tagad 
10 • 12 • 2015Zinātniskās izpētes piedāvājums Lasīt tagad 
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m