No atjaunojamajiem resursiem iegūstamā kurināmā ražošanas un patērēšanas intensificēšanas iespēju aktualizācija Latvijā

No atjaunojamajiem resursiem iegūstamā kurināmā ražošanas un patērēšanas intensificēšanas iespēju aktualizācija Latvijā

2005.gadā pasūtītājam piegādātais veiktais pētījums „No atjaunojamiem resursiem iegūstama kurināmā (ARIK) izmantošanas intensifikācija Latvijā” bija veikts, lai pamatā noskaidrotu Latvijā pieejamo biomasas apjomu un ieskicētu potenciāli galvenos tās izmantošanas intensifikācijas veidus, līdzekļus un ieguvumus.

Šā darba uzdevums ir aktualizēt iegūtos rezultātus un konkretizēt iespējamos ieguvumus. Pēc 2005. gada pētījuma 2007. gadā uz Vides ministrijas pasūtījumu tika izstrādāts pētījums - „Ekonomisko un finanšu instrumentu pielietojums atjaunojamo energoresursu izmantošanas konkurētspējas palielināšanai attiecībā pret fosiliem energoresursiem”, kas zināmā mērā deva atbildes uz iespējamiem instrumentiem un šķēršļiem. Atšķirībā no 2005. un 2007. gadiem Latvija šobrīd atrodas būtiski citā ekonomiskā situācijā, kā arī ir izmainījusies ES politika attiecībā uz ARIK izmantošanu. No jauna ir izveidota jauna sadaļa ES „Zaļajā grāmatā” – apkure un dzesēšana, kas attiecas uz ARIK izmantošanu apkurei (Latvijā).

Šis darbs attiecas uz esošā stāvokļa analīzes inerpretāciju lietderīgu ekonomisko risinājumu ietvaros.

* Pilnu atskaites tekstu skat. pievienotajā dokumentā.

Pētījuma dokumenti
09 • 02 • 2015Atskaite Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso