Nepieciešamo izpētes objektu (meža infrastruktūras objektu) apraksts un pamatojums, 2012.07.31

Nepieciešamo izpētes objektu (meža infrastruktūras objektu) apraksts un pamatojums, 2012.07.31

Nepieciešamo izpētes objektu (meža infrastruktūras objektu) apraksts un pamatojums (teritoriālais izvietojums, platība, audžu vecums, krāja, koku skaits ha-1, audžu biezums, vidējā koka augstums un caurmērs, sugu sastāvs, pievešanas attālums u.c.). Pētījuma pirmajā etapā izveidota atlasītu meža infrastruktūras pētījumu objektu datu bāze, noteikti grāvju apauguma taksācijas rādītāji, tajā skaitā noteikti grāvju posmi, kuros apauguma novākšana nav lietderīga, veikts sekundāro taksācijas rādītāju aprēķins un marķēti izstrādei piemērotie grāvju posmi 12,3 ha platībā. Kopē grāvju atlasei izmēģinājumiem apsekoti 118 ha grāvju trašu Misas un Klīves iecirknī. Projekta izpildītāji ir Andis Lazdiņš, Juris Kalniņš, Agris Zimelis. Projekts īstenots Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava”.

Pētījuma dokumenti
03 • 12 • 2014Nepieciešamo izpētes objektu (meža infrastruktūras objektu) apraksts un pamatojums, 2012.07.31 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso