Nākotnes fitopataloģisko risku izpēte

Nākotnes fitopataloģisko risku izpēte

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījumu programmas “Nākotnes fitopataloģisko risku izpēte” īstenošanai.

Pētījumu programmas nolūks apzināt invazīvo organismu izplatību un to ietekmi uz koku vitalitāti Latvijā, kā arī kopumā apzināt patogēno sēņu sastopamību audzēs (īpaši jaunaudzēs) un izvērtēt to ietekmi saistībā ar turpmākajām klimata pārmaiņām. Programmā ietilpst 2 pētījumi:

  1. Invazīvās slimības, to monitorings Latvijā.
  2. Sēņu izraisītās lapu koku slimības: ietekme uz koku veselību un koksnes kvalitāti.

Pētījumu programmas izpildes piedāvājuma forma atrodama pielikumā. Jautājumu gadījumā sazinieties ar LVM Izpētes vadītāju Induli Brauneru, tālrunis 67610015.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2021. gada 12. marts.

Projekta dokumenti
18 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
18 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
18 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
18 • 02 • 2021 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso