Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un CO₂ piesaisti

Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un CO₂ piesaisti

Pētījumā ietvaros tiek noteikta mežsaimniecisko darbību ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un CO₂ piesaisti sekojošos virzienos:

  • Kokaugu virszemes un pazemes dzīvās biomasas aprēķinu vienādojumu izstrādāšana
  • Nedzīvās koksnes apjoma un tās sadalīšanās gaitas analīze
  • Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas ietekme uz CO2 piesaisti augsnē
  • Meža kopšanas ietekme uz CO2 piesaisti dzīvajā biomasā
  • Vēja ietekme uz mežaudžu attīstības gaitu un SEG emisijām
  • Ceļu būves ietekme uz SEG emisijām no nedzīvās zemsegas
  • Oglekļa uzkrājuma dinamika meža augsnēs
  • Koksnes produktu radītās CO2 piesaistes un emisiju analīze
Pētījuma dokumenti
25 • 04 • 20141.etapa starpatskaite Lasīt tagad 
25 • 04 • 20142.etapa starpatskaite Lasīt tagad 
25 • 04 • 20143.etapa starpastkaite Lasīt tagad 
09 • 02 • 20154.etapa starpatskaite Lasīt tagad 
25 • 06 • 2015Gala atskaite Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso