Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem (2021. gads)

Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem (2021. gads)

Pētījuma pirmajā etapā (2021. g. jūnijs-decembris) īstenoti darba uzdevumi četrās aktivitātēs. Vairākās no tām šajā gadā darbi balstīti uz nepārtrauktu mērījumu nodrošināšanu iepriekš ierīkotos objektos un datu rindu pagarināšanu zinātniski pamatotas argumentācijas veidošanai par pētāmajiem jautājumiem – mežsaimniecības ietekmi uz dažādiem vides aspektiem. Šķēršļi pētniecībai pašlaik nav konstatēti, darbs norisinājās atbilstoši plānam, un 2021.gada aktivitātes pabeigtas savlaicīgi.

Pētījuma dokumenti
12 • 05 • 2022 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso