Meža selekcijas programmas aktualizācija

Meža selekcijas programmas aktualizācija

Pētījuma ietvaros:

  • Precizēti meža selekcijas programmas darba uzdevumi nākamo 5 gadu periodam (2016.-2020.).

  • Veikta esošo sēklu plantāciju inventarizācija, sagatavotas rekomendācijas plantāciju tālākai apsaimniekošanai.

  •  Sagatavoti priekšlikumi projektiem ar mērķi paplašināt selekcionēta meža reproduktīvā materiāla izmantošanas (un realizācijas) iespējas.

Projekta dokumenti
07 • 10 • 2015Meža selekcijas programma Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso