Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu mežaudžu atjaunošanai

Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu mežaudžu atjaunošanai

Pārskats sagatavots par zinātniski pētnieciskā līgumdarba „Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīgu mežaudžu atjaunošanai” 2015. gada 2. pusgada darba uzdevumu izpildi.

Pārskata periodā selekcijas darbi turpināti saskaņā ar „Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede, parastā egle, kārpainais bērzs) un apses selekcijas darba programmu AS „Latvijas valsts meži” 30 gadiem” (Jansons, 2008).

Pētījuma dokumenti
15 • 01 • 2016Pārskats par pētījumu Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso