Meža atjaunošana, ieaudzēšana un kopšana

Meža atjaunošana, ieaudzēšana un kopšana

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu „Meža atjaunošana, ieaudzēšana un kopšana”.

AS „Latvijas valsts meži” sākot ar 2013. gadu organiskās augsnēs un slapjās minerālaugsnēs, kur nav iespējams veikt augsnes gatavošanu vai nodrošināt kvalitatīvu stādvietas izveidi ar disku arkliem, ir ieviesusi augsnes gatavošanu ar pacilu tehnoloģiju. Ieviešanas periodā ir apzināta jautājumi, uz kuriem nav atbildes, un uz kuriem nav iespējams atbildēt, pārnesot pacilu tehnoloģiju no Somijas, Zviedrijs, kur šis augsnes gatavošanas veids tiek plaši pielietots.

AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos mežos kūdreņu (meži uz nosusinātām kūdras augsnēm) īpatsvars sastāda 11%. Mežkopības procesā nākas atbildēt uz tādiem jautājumiem kā – Vai pieņemtie lēmumi par meža apsaimniekošanas režīmu, tuvina mērķim izaudzēt ražīgas, kvalitatīvas un veselīgas kokaudzes? Meža atjaunošanas rezultāts kokaudzēs tiek mērīts četru gadu vecumā. Analizējot platības, kurās rezultāts nav sasniegts, galvenokārt, ar problēmām saskaramies kūdreņu meža tipos.

AS „Latvijas valsts meži” mežkopības procesā fiksē briežu dzimtas dzīvnieku postījumus jaunaudzēs. Ievākto datu analīze norāda mērenu bojāto platību pieaugumu, bet būtisku bojājumu intensitātes pieaugumu. Svarīgi meklēt efektīvākas metodes dzīvnieku bojājumu ierobežošanai.

Salīdzinot šodienas pašizmaksas aprēķinus darba komplektam – augsnes gatavošanu ar pacilu tehnoloģiju un stādīšanu ar stādāmo stobru un mašinizēto stādīšanu ar darba galvu M-planter – izmaksas ir līdzīgas. Kvalificēta darbaspēka trūkums jau tuvākajā nākotnē var apdraudēt meža kultūru agrotehniskās kopšanas plāna izpildi, tāpēc ražošanā jāievieš kopšanas mašinizācijas risinājumi, kas ļauj palielināt darba ražīgumu un kopšanas kvalitāti, kā arī uzlabo strādnieku darba apstākļus.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt, aprobēt un ieviest praksē inovatīvus plānošanas risinājumus, efektīvas tehnoloģijas un meža audzēšanas režīmus ražīgu, kvalitatīvu un veselīgu kokaudžu audzēšanai.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2016. gada 4. janvāris.

Pētījuma dokumenti
10 • 12 • 2015Pieteikums izpētei Lasīt tagad 
10 • 12 • 2015Zinātniskās izpētes piedāvājums Lasīt tagad 
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m