Metodes un tehnoloģijas meža kapitālvērtības palielināšanai

Metodes un tehnoloģijas meža kapitālvērtības palielināšanai

Pētījuma "Metodes un tehnoloģijas meža kapitālvērtības palielināšanai" virzienu

"Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz vidi un bioloģisko daudzveidību izpēte" un “Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga reproduktīvā materiāla atlasei” mērķis ir visaptveroši analizēt dažādu mežsaimniecisko darbību ietekmi uz vidi un bioloģisko daudzveidību.

Pētījuma dokumenti
09 • 02 • 20151.etapa atskaite Lasīt tagad 
09 • 02 • 20153.etapa starpatskaite Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso