Metodes izstrāde bioeļļas kvalitātes novērtēšanai lauka apstākļos

Metodes izstrāde bioeļļas kvalitātes novērtēšanai lauka apstākļos

LVM ZINĀTNISKĀS IZPĒTES PASŪTĪJUMS

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu “Metodes izstrāde bioeļļas kvalitātes novērtēšanai lauka apstākļos”.

LVM pakalpojuma sniedzējiem uztur prasību mežistrādes darbos izmantot bioeļļas. Ministru kabineta noteikumi Nr.1117 (2010. gada 14. decembrī, prot. Nr.73 14.§) nosaka bioeļļas kvalitātes prasības un mežizstrādes darbos izmantojamo griezējinstrumentu eļļošanai lietojamās bioeļļas izmantošanas un kontroles kārtību. Tie paredz, ka eļļas kvalitātes atbilstības noteikšanai ņemtā parauga analīzi atļauts veikt akreditētā laboratorijā, paraugā nosakot joda skaitli saskaņā ar standartā LVS EN 14111:2005 “Tauku un eļļas atvasinājumi – Taukskābju metilesteri (FAME) – Joda skaitļa noteikšana” noteikto testēšanas metodi. Joda skaitļa minimālais robežlielums noteikts 80 g I2/100 g. Praksē kontrolēt šīs prasības izpildi ir problemātiski, jo nav metodes, kas ļautu lauka apstākļos veikt sākotnējo bioeļļas kvalitātes novērtēšanu. Līdz šim zināmā un praksē pielietotā joda skaitļa noteikšanas metode pamatojas uz titrēšanu un ir veicama ar īpašām iekārtām un tikai laboratorijas apstākļos.

Pētījuma mērķis – izstrādāt un aprobēt metodi eļļas kvalitātes noteikšanai lauka apstākļos, kā arī apmācīt LVM darbiniekus metodes pielietošanā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2016. gada 1. decembris.

Pētījuma dokumenti
16 • 11 • 2016Pieteikums izpētei Lasīt tagad 
16 • 11 • 2016Zinātniskās izpētes piedāvājums Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso