Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte

Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte

Saskaņā ar uzņēmuma konsultatīvās zinātniskās padomes rekomendācijām AS „Latvijas valsts meži” (LVM) ir plānojusi pasūtīt zinātnisko pētījumu „Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte”.

Pētījuma rezultātā LVM jāiegūst izpratne par sekojošiem medņu aizsardzībai nozīmīgiem faktoriem:

 1. Aizsargājamie meža biotopi (AMB), to kvalitāte medņu dzīvotnēs un ietekme uz riestu telpisko izvietojumu Austrumvidzemes, Rietumvidzemes, Vidusdaugavas, Ziemeļkurzemes un Ziemeļlatgales mežsaimniecībās. Medņi kā Boreālo mežu lietussarga suga Latvijā (sugu daudzveidības, reto un īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu novērtējums medņu dzīvotnēs un tām pieguļošajās teritorijās).
 2. Medņu un to dabisko ienaidnieku mijiedarbība medņu dzīvotņu teritorijās. 
 3. Medņiem nozīmīgie barības resursi (mellenāji un citas meža ogas) un to izmaiņu dinamika medņu dzīvotņu teritorijās.
 4. Latvijas medņu populāciju ģenētiskā daudzveidība trīs nozīmīgākajās sugas izplatības teritorijās – Ziemeļkurzemē, Vidzemē, Sēlijā.
 5. Cilvēka radītu (ar meža apsaimniekošanu saistītu) traucējumu riski un ietekme uz medņu populācijām.
 6. Esošās (uz dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem balstītās) medņu aizsardzības efektivitātes un mežsaimnieciskos procesos integrētas medņu aizsardzības un dzīvotņu apsaimniekošanas (kā alternatīvas) novērtējums.

Plānotie nodevumi:

 1. AMB kvalitātes vērtējums un sugu daudzveidības raksturojums medņu dzīvotnēs un ārpus tām, medņu dzīvotņu nozīme retu un īpaši aizsargājamu dzīvnieku saglabāšanai, rekomendācijas AMB aizsardzībai un apsaimniekošanai medņu dzīvotnēs.
 2. Medņu dabisko ienaidnieku un to ietekmes novērtējums medņu dzīvotnēs, rekomendācijas medņu dabisko ienaidnieku ietekmes mazināšanai.
 3. Mellenājiem nozīmīgo mežaudžu raksturojums: piemērotākie meža tipi, audžu sastāvs, bonitāte, vecums un biezība, mellenāju resursu izmaiņu prognoze LVM mežsaimniecībās, rekomendācijas mellenāju resursu ilgtspējīgai saglabāšanai medņu dzīvotnēs.
 4. Medņu reintrodukcijas iespēju izvērtējums un Latvijas medņu meta populāciju ģenētiskās daudzveidības raksturojums – genotips, ģenētiskā struktūra un gēnu plūsma.
 5. Medņiem nozīmīgākie cilvēka radītie traucējuma faktori (ar telemetrijas metodēm iegūta statistiski ticama informācija), rekomendācijas ar meža apsaimniekošanu saistīto risku mazināšanai medņu dzīvotnēs.
 6. Rekomendācijas medņu aizsardzībai nepieciešamo normatīvo aktu pilnveidošanai.

Pētījuma veicējs tiks nodrošināts ar informāciju par izpētei nepieciešamajiem medņu riestiem LVM apsaimniekotajās meža teritorijās.

Izpildītājam, iesniedzot piedāvājumu, ir jānorāda aptuvena darbu izpildes metodika un plānotās darbības katra uzdevuma izpildei.

LVM aicina iespējamos izpildītājus iesniegt savus piedāvājumus atbilstoši pieteikuma veidlapai (skat. pielikumu) līdz 2015.gada 24 . jūlijam plkst. 15.00 LVM administrācijā Rīgā, Vaiņodes ielā 1, rakstiski un elektroniski.

Kontaktpersona: Elmārs Pēterhofs, attīstības projektu vadītājs, tālrunis 29127455, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pētījuma dokumenti
25 • 06 • 2015Pieteikuma veidlapa Lasīt tagad 
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m