Latvāņu ierobežošanas metožu efektivitātes salīdzināšana, rekomendāciju sagatavošana

Latvāņu ierobežošanas metožu efektivitātes salīdzināšana, rekomendāciju sagatavošana

Projekta gaitā tika pētītas un salīdzinātas dažādas latvāņa ierobežošanas metodes (pļaušana, ziedkātu nociršana, dažādu herbicīdu lietošana) un iegūtas rekomendācijas latvāņa ierobežošanai.

Pētījuma dokumenti
31 • 03 • 2014GALA ATSKAITE Lasīt tagad 
26 • 01 • 2015Latvāņa attīstības stadijas Lasīt tagad 
26 • 01 • 2015Starpziņojums Lasīt tagad 
26 • 01 • 2015Rekomnedāciju projekts Lasīt tagad 
26 • 01 • 2015Starpatskaite Lasīt tagad 
26 • 01 • 2015pielikums 1 Lasīt tagad 
26 • 01 • 2015pielikums 2 Lasīt tagad 
26 • 01 • 2015pielikums 3 Lasīt tagad 
26 • 01 • 2015pielikums 4 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso