Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.-2021. gadam (2020. gads).

Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.-2021. gadam (2020. gads).

Pētījumu programmas mērķis nodrošināt maksimālo saimniecisko efektu, atjaunojot koku augšanas apstākļu uzlabošanas praksi, Latvijas mežsaimniecībā un veidot pozitīvu un atbildīgu sabiedrības attieksmi pret koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumiem. Pētījumu programma strukturēta 7 aktivitātēs, tajā skaitā 1.‑6. darbībās veikts eksperimentāls darbs, ierīkojot koku augšanas apstākļu uzlabošanas izmēģinājumu objektus:

 • koksnes pelnu pielietošanas koku augšanas apstākļu uzlabošanā tehnisko risinājumu, saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi vērtējums;
 • slāpekli saturošu augsnes ielabošanas līdzekļu saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte skujkoku un bērza briestaudzēs;
 • dažādu slāpekļa augsnes ielabošanas līdzekļu devu saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte skujkoku un bērza jaunaudzēs un vidēja vecuma audzēs, paredzot atkārtotu augsnes ielabošanas līdzekļu ienešanu;
 • slāpekļa un koksnes pelnu ieneses saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte meliorētajos mežos vidēja vecuma skujkoku un bērza audzēs;
 • ātraudzīgo un introducēto koku sugu papildus krājas pieauguma novērtējums, ienesot augsnē slāpekli saturošus augsnes ielabošanas līdzekļus un koksnes pelnus;
 • augsnes ielabošanas līdzekļu ietekmes uz ūdeņu ekoloģisko kvalitāti novērtējums;
 • pētījumu programmas rezultātu publicitātes nodrošināšana un darbs ar sabiedrību.
  1. gadā pētījuma objektos turpināts nokrišņu ūdens un augsnes ūdens monitorings. Pētījuma objektos pabeigta audžu uzmērīšana, tālizpētes datu iegūšana un fotosintētiskās aktivitātes mērījumi Aģes upes un Rūsiņupes poligonos turpinās virszemes ūdens ekoloģijas monitorings.

  Pētījumu saskaņā ar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījumu veic Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” (LVMI Silava) sadarbībā ar aģentūru “Meža pētīšanas stacija”, Latvijas Universitāti. Empīrisko datu ieguvi, analīzi un starpziņojuma sagatavošanu nodrošināja LVMI Silava darbinieki I. Kārkliņa, G. Spalva, K. Polmanis, D. Lazdiņa, G. Petaja, A. Butlers, G. Saule, Z. A. Zvaigzne, A. Butlers, I. Skranda, J. Stola, A. Lazdiņš, J. Champion, D. Puriņa, E. Muižnieks, Ē. Strautiņš, S. Neimane, G. Saveļjevs, E. Medvedkins, K. Viļcevskis, R. Meļņiks.

  Pētījuma dokumenti
  18 • 06 • 2021Pārskats augšanas uzlabošana 2020 Lasīt tagad 
  Esam sertificēti
  BM certification iso