KĀPURĶĒŽU AR PALIELINĀTU VIRSMAS LAUKUMU IZMĒĢINĀJUMI KOKMATERIĀLU PIEVEŠANĀ NO KRĀJAS KOPŠANAS CIRTĒM UZ AUGSNĒM AR MAZU NESTSPĒJU

KĀPURĶĒŽU AR PALIELINĀTU VIRSMAS LAUKUMU IZMĒĢINĀJUMI KOKMATERIĀLU PIEVEŠANĀ NO KRĀJAS KOPŠANAS CIRTĒM UZ AUGSNĒM AR MAZU NESTSPĒJU

Pētījuma mērķis ir noskaidrot kāpurķēžu ar palielinātu virsmas laukumu pielietošanas ietekmi uz kokmateriālu darba ražīgu, paliekošo koku un augsnes bojājumiem, degvielas patēriņu un kokmateriālu sagatavošanas un piegādes izmaksām krājas kopšanas cirtēs.

Pētījuma dokumenti
02 • 09 • 2015 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso