Enerģijas priekšizpētes projekta (BET & BTL plant Latvia based on CHOREN’S 160/5 carbo-v gasification process)

Enerģijas priekšizpētes projekta (BET & BTL plant Latvia based on CHOREN’S 160/5 carbo-v gasification process)

Šis pētījums tika veikts, lai noteiktu vietējās koksnes potenciālu, uzlabot tautsaimniecības labklājību un samazināt siltumnīcgāzu emisijas. Sākotnējais mērķis pētījumā bija izvērtēt iespējas elektroenerģijas ražošanai Latvijā, balstoties uz CHOREN biomasas gazifikāciju. Ņemot vērā gazifikācijas iekārtas iespējas tika izpētīta iespēja veidot liela izmēra biomasas ražotni balstoties uz kādu no sintēzes procesiem (Fischer Tropsch vai methanation).

Pētījuma dokumenti
26 • 03 • 2014 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso