Egļu astoņzobu mizgrauzis, tā izraisītie bojājumi un ierobežošanas metodes.

Egļu astoņzobu mizgrauzis, tā izraisītie bojājumi un ierobežošanas metodes.

Šajā grāmatiņā sniegta informācija par kaitēkli, par tā bojājumu ierobežošanas metodēm un kokmateriālu aizsargāšanu no bojājumiem.

Lasīt: issuu logo

Publikācijas dokumenti
28 • 01 • 2015Egļu astoņzobu mizgrauzis, tā izraisītie bojājumi un ierobežošanas metodes. Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso