Dažādu zemes apsaimniekošanas modeļu sociāli ekonomiskais novērtējums

Dažādu zemes apsaimniekošanas modeļu sociāli ekonomiskais novērtējums

Pētījuma 1. etapa mērķis ir novērtēt, kādas minimālās platības ir nepieciešamas lauksaimniecībā, lai nodrošinātu saimniecību ilgtspējīgu saimniekošanu. Mērķa sasniegšanai ir izstrādāta metodoloģija, kas ļāva novērtēt kopsakarības saimniecību ienesīgumam saistībā ar darba vienību skaitu, izmantotās zemes platību atkarībā no vairākiem faktoriem – zemes kvalitātes, produkcijas cenām, atbalsta maksājumiem, galveno resursu izmaksām un zemes iegādes izmaksām.

Pētījuma dokumenti
09 • 02 • 20151. etapa starpatskaite Lasīt tagad 
14 • 01 • 2016Gala atskaite Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso