Ciršanas atlieku kurināmā sagatavošana ar harvesteru izstrādātās kailcirtēs

Ciršanas atlieku kurināmā sagatavošana ar harvesteru izstrādātās kailcirtēs

AS “Latvijas valsts meži” uzdevumā Zviedrijas mežzinātnes institūts Skogforsk un Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava” veica pētījumu par mežizstrādes atlieku pievešanu Latvijas apstākļos.

Pētījuma degpunktā bija trīs galvenie jautājumi:

o   Izmantošanai pieejamo ciršanas atlieku apjoms;

o   Ciršanas atlieku savākšanas un pievešanas tehnoloģijas;

o   Ciršanas atlieku pievešanas izmaksas.

Pētījumā ietilpa teorētiskā analīze, kā arī lauka darbi. Programmatūra sortimentu iznākuma analīzei ir tulkota latviski, lai LVM to varētu izmantot turpmāk.

Pētījuma dokumenti
26 • 03 • 2014CIRŠANAS ATLIEKU KURINĀMĀ SAGATAVOŠANA AR HARVESTERU IZSTRĀDĀTĀS KAILCIRTĒS Lasīt tagad 
26 • 03 • 2014SKOGFORSK YIELD Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso