Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana. 2. etaps

Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana. 2. etaps

AS „Latvijas valsts meži” pasūtītā pētījuma

Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana

2. etapa starpatskaite.

Atbilstoši metodikai 2. etapā paredzēti sekojoši darba uzdevumi, kuru izklāsts atspoguļots projekta atskaitē:

1. darba uzdevums: Augšanas gaitas modeļiem nepieciešamo datu sagatavošana no 2015.g. MSI mērījumiem

2. darba uzdevums: Augšanas gaitas vienādojumu koeficientu aprēķini balstot uz 3. MSI cikla 2 gadu datiem (meža elementi), t.sk. arī kopšanas ciršu efekta atspoguļojošo modeļu pilnveidošana.

3. darba uzdevums: Pieauguma, atmiruma un krājas diferences prognožu modeļu pilnveidošana un statistisko rādītāju izvērtēšana, aprēķinus balstot uz 3. MSI cikla 2 gadu datiem.

4. darba uzdevums: Izmantojot 3. MSI cikla 2 gadu datus un Zviedrijas, Somijas augšanas gaitas modeļus aprēķināt augšanas gaitas un tās salīdzināt ar 2.punktā minētajiem rezultātiem.

5. darba uzdevums: Dažādvecuma audžu augšanas gaitas modeļu izstrādei nepieciešamo iepriekš ierīkoto parauglaukumu pārmērīšana (10 objekti).

6. darba uzdevums: Mākslīgās atjaunošanas ietekmes (selekcijas efekta) noteikšana - izstrādāt selekcijas efekta modeli parastai priedei.

7. darba uzdevums: Kopšanas ciršu eksperimentālo parauglaukumu ierīkošana un sākotnējā uzmērīšana (pēc kopšanas) priedes (pieļaujams arī egles un bērza) Ia-II bonitātes un III-IV bonitātes audzēs, kopā 72 objekti, 4 reģionos – DK, ZK, AV, VD mežsaimniecībās, 3 vecuma grupās 20 – 30, 30 – 50, 50 – 70 gados, katrā parauglaukumā ierīkojot 3-4 kopšanas intensitātes, “kopšanu no augšas” un kontroli.

Pētījuma dokumenti
27 • 02 • 20172. etapa starpatskaite Lasīt tagad 
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m