Ar rokas motorinstrumentiem un harvesteru sagatavota biokurināmā pievešanas darba ražīgums

Ar rokas motorinstrumentiem un harvesteru sagatavota biokurināmā pievešanas darba ražīgums

Pētījuma mērķis ir noskaidrot darba metodes izvēles ietekmi uz augu sugu bioloģisko daudzveidību, gatavojot biokurināmo novēlotās jaunaudžu kopšanas cirtēs, tajā skaitā noskaidrot, vai pameža saglabāšana pirms mašinizētās kopšanas rada būtisku ietekmi uz augu sugu sastāvu un skaitu, salīdzinot ar tradicionālo darba metodi, kad pameža kociņus izzāģē ar rokas motorinstrumentiem pirms mašinizētas kopšanas.

Pētījuma dokumenti
23 • 07 • 2015Pārskats Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso