Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma attīstības projekts

Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma attīstības projekts

Katrs Latvijas apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma tirgus dalībnieks šobrīd strādā pēc sevis izvēlēta darba organizācijas modeļa. Projekta mērķis: Definēt Latvijas apstākļiem visefektīvāko un no izmaksu viedokļa optimālāko apaļo kokmateriālu pārvadājumu darba organizācijas modeli pie pašreiz Latvijā spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām.

Pētījuma dokumenti
20 • 03 • 2014 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso