Meža autoceļa ceļa segas aprēķina metodikas izstrāde.

Meža autoceļa ceļa segas aprēķina metodikas izstrāde.

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Meža autoceļa ceļa segas aprēķina metodikas izstrāde” īstenošanai.

Pētījuma nolūks izstrādāt vienotu LVM meža autoceļu segas aprēķinu metodiku, kas nodrošinātu racionālu neatjaunojamo dabas resursu (smilts, dažādi minerālo materiālu maisījumi) izmantošanu meža autoceļu būvniecībā.

Pētījuma izpildes piedāvājuma forma atrodama pielikumā. Jautājumu gadījumā sazinieties ar LVM attīstības projektu vadītāju Artūru Putniņu, tālrunis 67610015.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2023. gada 27. februāris.

Pētījuma dokumenti
03 • 02 • 2023Pētījuma pieteikums - MAC metodika Lasīt tagad 
03 • 02 • 2023Izpildes piedāvājums - MAC metodika Lasīt tagad 
03 • 02 • 2023Kalendārais plāns - MAC metodika Lasīt tagad 
03 • 02 • 2023Izmaksu kalkulācija - MAC - metodika Lasīt tagad 
03 • 02 • 2023Līguma paraugs - MAC metodika Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso