Meža mēslošanas ietekmes monitorings

Meža mēslošanas ietekmes monitorings

AS “Latvijas valsts meži” aicina zinātniskās institūcijas pieteikties pētījuma “Meža mēslošanas ietekmes monitorings” īstenošanai.

Pētījuma nolūks turpināt jau uzsāktās novērojumu programmas mēslojuma ilgtermiņa ietekmes uz vidi raksturošanai, tajā skaitā novērtējot ietekmi uz gruntsūdeņu kvalitāti, zemsedzes veģetācijas sastāvu un dažādu sugu un to grupu projektīvo sasaisti, tādejādi iegūstot datus, kas nepieciešami arī oglekļa aprites modelēšanai.

Pētījuma izpildes piedāvājuma forma atrodama pielikumā. Jautājumu gadījumā sazinieties ar LVM attīstības projektu vadītāju Artūru Putniņu, tālrunis 67610015.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2023. gada 6. marts.

Pētījuma dokumenti
03 • 02 • 2023Pētījuma pieteikums - mēslošanas monitorings Lasīt tagad 
03 • 02 • 2023Kalendārais plāns - mēslošanas monitorings Lasīt tagad 
03 • 02 • 2023Izmaksu kalkulācija - mēslošanas monitorings Lasīt tagad 
03 • 02 • 2023Izpildes piedāvājums - mēslošanas monitorings Lasīt tagad 
03 • 02 • 2023Līguma paraugs - mēslošanas monitorings Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso