Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz vidi un bioloģisko daudzveidību izpēte

Mežsaimniecisko darbību ietekmes uz vidi un bioloģisko daudzveidību izpēte

Pētījuma tiek sagatavots novērtējums un izstrādātas rekomendācijas sekojošās sfērās:  

·         Augsnes struktūras un kvalitātes izmaiņas mežizstrādes rezultātā

·         Aizsargjoslu efektivitāte saistībā ar mežizstrādi

·         Buferzonu saglabāšana ap staignāju mežiem

·         Ekoloģisko koku ietekme uz vidi

·         Meža meliorācijas sistēmu  novadgrāvju konfigurācijas izmaiņu ietekme uz ūdens kvalitāti

Pētījuma dokumenti
25 • 11 • 2015Gala atskaite Lasīt tagad 
04 • 08 • 2015Informatīvais materiāls -Barības vielu aprite, augsne un ūdens meža ekosistēmās Lasīt tagad 
04 • 08 • 2015Informatīvais materiāls - Bioloģiskā daudzveidība mežā Lasīt tagad 
04 • 08 • 2015Informatīvais materiāls - Mežsaimniecisko un mežsaimniecību atbalstošo darbību ietekmes uz vidi monitoringa sistēma Lasīt tagad 
19 • 03 • 20154. etapa pārskats Lasīt tagad 
31 • 03 • 20143. etapa pārskats Lasīt tagad 
31 • 03 • 20142. etapa pārskats Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso